Disclaimer, Cookies & Privacy Statement

Disclaimer, Cookies & Privacy Statement

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die mirro besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Je kunt in geen geval aan de informatie op deze site rechten ontlenen. Evenmin kan mirro aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Uitslagen van zelftesten en oefeningen zijn in geen geval aan te merken als een verwijzing of indicatie voor zorg. Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van mirro.

Hyperlinks
Mirro aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
mirro garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies
Websites die je bezoekt kunnen cookies op je computer plaatsen. Cookies zijn kleine bestanden die bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren of ingevulde gegevens onthouden. Dat maakt een website gebruiksvriendelijker. Een website bewaart een cookie voor één bezoek (session cookies) of voor als je terugkeert in de toekomst (persistent cookies – Google analytics). Cookies worden ingesteld door de website die je bezoekt (first party cookies) of door een andere website die de inhoud verzorgt op de pagina die je bekijkt (third party cookies).

Welke cookies gebruiken wij? Gegevens die wij verkrijgen uit de cookies gebruiken wij om onze website mee te analyseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de website zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren op onze website. Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de websites van mirro worden alleen session cookies gebruikt. Tevens maken wij gebruik van Google Analytics.

Wil je zelf je cookies verwijderen? Bij de instellingen van je internetbrowser kun je cookies verwijderen, in- en uitschakelen. Dit kun je alleen zelf doen omdat cookies op jouw computer zijn opgeslagen. Als je meer informatie wilt over het aanpassen van je cookie instellingen, kijk dan bij de Help-functie van je browser.

Privacy Statement
Mirro respecteert jouw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en stellen alles in het werk om je privacy te beschermen. In dit privacystatement kun je in grote lijnen terugvinden waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt, onder welke voorwaarden wij informatie verstrekken aan jou en anderen, hoe je vragen kunt stellen en hoe je een klacht kunt indienen als je vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met je persoonsgegevens omgaan.

Waarom vragen wij je gegevens?
De gegevens die op deze website gevraagd en/of ingevuld worden, zoals e-mailadressen en antwoorden op vragen bij oefeningen, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website en/of om je op adequate wijze te benaderen met informatie.

Hoe beschermen wij je privacy?
Mirro handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Klik op de link voor de handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Mirro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld in het kader van veranderende interne of externe omstandigheden. Vanzelfsprekend zal mirro waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

Vragen en/of klachten over privacy
Voor vragen en/of klachten over de wijze waarop mirro omgaat met privacy, kan je contact opnemen met de privacymanager van mirro via onderstaande adressering. Postadres:

Stichting mirro
T.a.v. de privacymanager
Postbus 335 | 4130 EH Vianen
E-mail: privacymanager@mirro-modules.nl