Archive

  1. Wat doet Stichting mirro?

    Reacties uitgeschakeld voor Wat doet Stichting mirro?

    Mensen met psychische klachten moeten kunnen vertrouwen op optimale zorg en ondersteuning. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Om dat te bereiken ondersteunt Stichting mirro de GGZ in en om de huisartsenpraktijk; zowel om ziekte te voorkomen als te behandelen. De juiste zorg op het juiste moment, dichtbij de patiënt; dat is waar mirro voor staat. Stijgende zorgvraag en nieuwe indeling GGZ: meer ondersteuning nodig. De GGZ-zorgvraag stijgt, psychische klachten zijn inmiddels verzuimoorzaak nummer één, we zien grote verschillen in de verwijzingen naar GGZ-zorg tussen huisartsenpraktijken en e-mental health oplossingen worden nog maar mondjesmaat benut. Per 1 januari 2014 wordt daarnaast een nieuwe indeling van de GGZ ingevoerd, met meer nadruk op opvang en behandeling van mensen met psychische klachten dichtbij de huisarts en in de eerste lijn. Uit onderzoek en geluiden uit het veld blijkt dat er bij huisartsen en zorgprofessionals in de eerstelijns GGZ behoefte is aan ondersteuning om, daar waar de zorgvraag toeneemt, kwaliteit van zorg te waarborgen en effectiever te werken. Mirro speelt in op deze actuele ontwikkeling. Door in te zetten op preventie, e-mental health en geprotocolleerde screening, toeleiding en behandeling beoogt mirro bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ.

  2. Hoe ziet de organisatie eruit?

    Reacties uitgeschakeld voor Hoe ziet de organisatie eruit?
    Stichting mirro is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting mirro kent een bestuur waarin (een beperkt aantal) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Het bestuur staat open voor participatie van andere partijen. Een Wetenschappelijke Board adviseert over de producten, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing is gewaarborgd. Voor de verschillende producten zijn teams ingericht die de kwaliteit en het beheer van de producten monitoren. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Meer over de organisatie leest u in de toelichting op het organogram.